Is de fiets verzekerd tegen schade?

Ja! Bij de leaseovereenkomst is de ENRA Optimaal verzekering inbegrepen, de schadeverzekering is hier een onderdeel van.